YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào không phải Chí công vô tư

  • A. Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.
  • B. Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình
  • C. Mặc dù là con của cô giáo môn Toán nhưng H vẫn bị điểm kém môn này
  • D. Cả A và B 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hành vi không phải là chí công vô tư:

  + Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.

  + Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 7035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON