YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào không phải Chí công vô tư

  • A. Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.
  • B. Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình
  • C. Mặc dù là con của cô giáo môn Toán nhưng H vẫn bị điểm kém môn này
  • D. Cả A và B 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hành vi không phải là chí công vô tư:

  + Vì là con trai của thầy Hiệu trưởng nên An được cô giáo chủ nhiệm ưu tiên hơn các bạn trong lớp.

  + Là lớp trưởng An bỏ qua khuyết điểm cho bạn thân của mình.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7035

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF