YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 5 SGK GDCD 9

Giải bài 2 tr 5 sách GK GDCD LỚP 9

Em tán thành hay không tán thành với những quan điểm nào sau đây? Vì sao?

a) Chỉ những người có chức, có quyền mới cần phải chí công vô tư 

b) Người sống chí công vô tư chỉ thiệt cho mình

c) Học sinh còn nhỏ tuổi thì không thể rèn luyện được phẩm chất chí công vô tư

d) Chí công vô tư là phẩm chất tốt đẹp của công dân

đ) Chí công vô tư phải thể hiện ở cả lời nói và việc làm.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Tán thành với quan điểm (d), (đ).

Không tán thành với các quan điểm sau:

  • Quan điểm (a): Vì chí công vô tư phẩm chất đạo đức đẹp và cần thiết đối với tất cả mọi người chứ không phải chỉ với người có chức, có quyền.
  • Quan điểm (b): Vì chí công vô tư đem lại lợi ích cho tập thể và cộng đồng xã hội. Mọi người đều chí công vô tư thì đất nước sẽ giàu mạnh, xã hội tốt đẹp, công bằng, cuộc sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
  • Quan điểm (c): Vì phẩm chất chí công vô tư được rèn luyện ngay từ khi còn nhỏ, khi còn là học sinh thông qua lời nói và việc làm hàng ngày, trong quan hệ đối xử với mọi người xung quanh (trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội...)

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 5 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON