YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 35 SGK GDCD 9

Giải bài 1 tr 35 sách GK GDCD LỚP 9

Những việc làm nào dưới đây biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên? Vì sao?

a) Vượt khó trong học tập để tiến bộ không ngừng

b) Bị cám dỗ bởi những nhu cầu tầm thường

c) Vận dụng những điều đã học vào thực tiễn

d) Luôn sáng tạo trong lao động và trong hoạt động xã hội

đ) Luôn khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống 

e) Thắng không kiêu, bại không nản 

g)  Không có kế hoạch phấn đấu, rèn luyện bản thân 

h) Dề làm, khó bỏ 

i) Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp 

k) Học tập, làm việc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân công bằng, văn minh.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Những việc làm (a), (c), (d), (đ), (e), (i), (k) biểu hiện lí tưởng sống cao đẹp, đúng đắn của thanh niên bởi họ biết vượt qua những khó khăn trong học tập, trong cuộc sống, luôn sáng tạo trong lao động và các hoạt động xã hội, học tập có mục đích, có lí tưởng đẹp.

-- Mod GDCD 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 35 SGK GDCD 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON