• Câu hỏi:

  Hành vi nào vi phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo?

  • A. Tố cáo những người bói toán
  • B. Không phân biệt giữa người theo hoặc không theo tôn giáo
  • C. Lập miếu thờ để thu hút khách tham quan
  • D. Tôn trọng tín ngưỡng của mỗi người

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC