AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào sau đây thể hiện mê tín dị đoan?

  • A. Đi lễ chùa
  • B. Thắp hương trên bàn thờ tổ tiên
  • C. Chữa bệnh bằng phù phép
  • D. Đi lễ nhà thờ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>