• Câu hỏi:

  Lòng tin vào điều gì đó thần bí là: 

  • A. Tôn giáo
  • B. Tín ngưỡng
  • C. Mê tín dị đoan
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC