ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng: 

  • A. Không ăn trứng trước khi đi thi
  • B. Thắp hương trước lúc đi xa
  • C. Xem bói để biết trước tương lai
  • D. Yểm bùa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Hành vi nào thể hiện tín ngưỡng: Thắp hương trước lúc đi xa.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 15309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON