AMBIENT
UREKA

Bài tập 1 trang 46 SGK GDCD 7

Giải bài 1 tr 46 sách GK GDCD LỚP 7

Trong Các biện pháp dưới đây, theo em, biện pháp nào góp phần bảo vệ mồi trường?

(1) Giữ gìn vệ sinh xung quanh trường học và nơi ở 

(2) Xây dựng các quy định về bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn nước và bảo vệ động vật quý, hiếm

(3) Khai thác nước ngầm bừa bãi

(4) Sử dụng phân hoá học và các hoá chất bảo vệ thực vật vượt quá mức quy định

(5) Nghiên cứu, xây dựng các phương pháp xử lí rác, nước thải công nghiệp, nước thải sinh hoạt.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Biện pháp góp phần bảo vệ môi trường là: (1); (2); (5)

-- Mod GDCD 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 46 SGK GDCD 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON