YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 107 SGK GDCD 12

Giải bài 5 tr 107 sách GK GDCD LỚP 12

Em có suy nghĩ gì về mối liên hệ giữa pháp luật về kinh tế, văn hóa, xã hội với sự phát triển bền vững của đất nước?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 5

Mối liên hệ giữa pháp luật và kinh tế, văn hóa xã hội, với sự phát triển bền vững của đất nước:

  • Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường quốc phòng an ninh là những bộ phận cấu thành không thể tách nhau trong quá trình phát triển bền vững của đất nước.
  • Pháp luật có vai trò thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển, đảm bảo cho sự phát triển về văn hóa và xã hội, tạo điều kiện để phát triển bền vững đất nước.

-- Mod GDCD 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 5 trang 107 SGK GDCD 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON