ON
ADMICRO
VIDEO_3D

GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân


Trong bài học này giúp các em hiểu về Pháp luật với sự phát triển của công dân là gì? Các quyền cơ bản để công dân phát triển đó là: học tập, sáng tạo,... Mời các em theo dõi bài để hiểu hơn về Pháp luật với sự phát triển của công dân. 

YOMEDIA
Hãy đăng ký kênh Youtube HOC247 TV để theo dõi Video mới
 

Tóm tắt bài

1.1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Quyền học tập của công dân

 • Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành,nghề nào, có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.
 • Quyền học tập của công dân còn có nghĩa là mọi công dân đều được đối xữ bình đẵng về cơ hội học tập

b. Quyền sáng tạo của công dân

 • Quyền của mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền về sáng tác văn học, nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực đời sống xã hội.
 • Quyền sáng tạo của công dân bao gồm quyền tác giả, quyền sở hữ u công nghiệp và hoạt động khoa học, công nghệ

c. Quyền được phát triển của công dân

 • Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất, được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các họat động văn hóa, đuợc cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏ, được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
 • Quyền được phát triển của công dân được biểu hiện ở hai nội dung:
  • Một là, quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển tồn diện.
  • Hai là, công dân có quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.

1.2. Ý nghĩa quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

 • Quyền học tập, sáng tạo và phát triển là quyền cơ bản của công dân, thể hiện bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội ta, là cơ sở, điều kiện cần thiết để con người được phát triển tòan diện, trở thành những công dân tốt, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

1.3. Trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân

a. Trách nhiệm của nhà nước

 • ­ Ban hành chính sách, pháp luật, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết để các quyền này thực sự đi vào đời sống của mỗi người dân.
 • Các quyền này của công dân và các biện pháp bảo đảm thực hiện của Nhà nước được quy định trong Hiến pháp, Luật Giáo dục, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em và trong nhiều văn bản pháp luật khác của nhà nước
 • ­ Nhà nước thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục.
 • ­ Nhà nước khuyến khích, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học.
 • ­ Nhà nước bảo đảm những điều kiện để phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

b. Trách nhiệm của công dân

 • ­ Có ý thức học tập tốt để trở thành người có ích trong cuộc sống.
 • ­ Có ý chí vươn lên, luôn chịu khó tìm tòi và phát huy tính sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất để tạo ra nhiều sản phẩm vật chất và tinh thần cần thiết cho xã hội.

2. Luyện tập Bài 8 GDCD 12

Qua bài học này các em cần nắm được nội dung, ý nghĩa, trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân.

2.1. Trắc nghiệm

Các em có thể hệ thống lại nội dung kiến thức đã học được thông qua bài kiểm tra Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 cực hay có đáp án và lời giải chi tiết. 

Câu 3 - Câu 5: Xem thêm phần trắc nghiệm để làm thử Online

2.2. Bài tập SGK

Các em có thể xem thêm phần hướng dẫn Giải bài tập GDCD 12 Bài 8 để giúp các em nắm vững bài học và các phương pháp giải bài tập.

Bài tập 1 trang 91 SGK GDCD 12

Bài tập 2 trang 91 SGK GDCD 12

Bài tập 3 trang 92 SGK GDCD 12

Bài tập 4 trang 92 SGK GDCD 12

Bài tập 5 trang 92 SGK GDCD 12

Bài tập 6 trang 92 SGK GDCD 12

Bài tập 7 trang 92 SGK GDCD 12

Bài tập 8 trang 92 SGK GDCD 12

3. Hỏi đáp Bài 8 GDCD 12

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp, Cộng đồng GDCD HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

 

 

YOMEDIA
1=>1