AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là:

  • A. Mọi công dân đều có đời sống vật chất đầy đủ.
  • B. Mọi công dân đều được hưởng sự ưu đãi trong học tập để phát triển năng khiếu.
  • C.  Mọi công dân đều có quyền được hưởng sự chăm sóc y tế.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>