YOMEDIA
NONE

Bài tập 5 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 9

Bài tập 5 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 9

Hãy đánh dấu × vào ô trống các ý em cho là đúng.

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

☐ Xuất khẩu

☐ Nhập khẩu

☐ Giao thông đường thủy

☐ Du lịch sinh thái (trên sông, kênh rạch, miệt vườn, biển đảo) 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 5

Trong khu vực dịch vụ, các hoạt động phát triển mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là

☒ Xuất khẩu

☐ Nhập khẩu

☒ Giao thông đường thủy

☒ Du lịch sinh thái (trên sông, kênh rạch, miệt vườn, biển đảo)

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 50 Tập bản đồ Địa Lí 9 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON