YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 17 SGK Địa lý 9

Giải bài 3 tr 17 sách GK Địa lớp 9

Dựa vào bảng số liệu dưới đây, nêu nhận xét về sự thay đổi trong sử dụng lao động theo các thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Bảng 4.1. Cơ cấu sử dụng lao động theo thành phần kinh tế (%)

Câu 3 SGK Địa lý 9 trang 17

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Nhận xét:

  • Trong thời kì trên cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta thay đổi theo hướng:
    • Tỉ lệ lao động của khu vực nhà nước giảm dàn.
    • Tỉ lệ lao động của các khu vực kinh tế khác tăng dần.

Ý nghĩa:

  • Phát huy ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn lực ở trong và ngoài nước.
  • Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.
  • Khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 17 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF