YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 18 SGK Địa lý 9

Giải bài 2 tr 18 sách GK Địa lớp 9

Từ những phân tích và so sánh trên, nêu nhận xét về sự thay đổi của cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta. Giải thích nguyên nhân.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Nhận xét về sự thay đổi cơ cấu dân số theo độ tuổi:

  • Năm 1999 so năm 1989, cơ cấu dân số theo độ tuổi có sự thay đổi khá rõ nét
Độ tuổi Năm 1989 Năm 1999
0-14 39,0 33,5
15-59 53,8 58,4
Trên 60 7,2 8,1
  • Tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động và trên tuổi lao động tăng.
  • Tỉ lệ dân số phụ thuộc giảm (từ 46,2% năm 1989 còn 41,6% năm 1999).

Nguyên nhân của sự khác nhau giữa hai tháp dân số:

  • Đã triển khai và thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình.
  • Kinh tế phát triển nên mức sống nhân dân được nâng cao, cùng với những tiến bộ trong lĩnh vực y tế đã nâng cao tuổi thọ của dân cư.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 18 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON