YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 3 trang 18 SGK Địa lý 9

Giải bài 3 tr 18 sách GK Địa lớp 9

Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế-xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khăc phục những khó khăn này?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 3

Thuận lợi và khó khăn của cơ cấu dân số theo độ tuổi với sự phát triển kinh tế-xã hội nước ta:

 • Thuận lợi:
  • Nguồn lao động đông.
  • Nguồn bổ sung lao động lớn.
  • Có lợi thế trong phát triển các ngành kinh tế sử dụng nhiều lao động và thu hút đầu tư nước ngoài
 • Khó khăn:
  • Trong điều kiện kinh tế-xã hội hiện nay, cơ cấu dân số trên làm hạn chế cho việc:
   • Đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
   • Nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư (thu nhập theo đầu người, giáo dục, y tế, tuổi thọ…).
   • Giải quyết việc làm, nhà ở, an ninh xã hội.
   • Bảo vệ tài nguyên, môi trường và phát triển bền vững…
 • Biện pháp khắc phục những khó khăn:
  • Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động
  • Sinh đẻ có kế hoạch, nâng cao ý thức về chính sách dân số trong cộng đồng dân cư nhằm giảm tỉ lệ sinh, giảm tốc độ tăng dân số.
 • Phân bố lại dân cư và lao động trên phạm vi cả nước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhằm tạo việc làm và thu nhập, cải thiện mức sống dân cư.
 • Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, đa dạng hóa các hình thức giáo dục dân số.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 3 trang 18 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF