RANDOM

Bài tập 1 trang 18 SGK Địa lý 9

Giải bài 1 tr 18 sách GK Địa lớp 9

Quan sát tháp dân số năm 1989 và năm 1999.

Câu 1 SGK Địa lý 9 trang 18

Hình 5.1. Tháp dân số Việt Nam năm 1989 và nàm 1999

Hãy phân tích và so sánh hai tháp dân số về các mặt :

- Hình dạng của tháp.

- Cơ cấu dân số theo độ tuổi.

- Tỉ lệ dân số phụ thuộc.

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 1

Về hình dạng:

 • Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có đáy rộng và đỉnh nhọn, đặc trưng cuae cấu trúc dân số trẻ
 • Khác nhau: Phần chân của đáy tháp dân số năm 1999 thu hẹp ở nhóm tuổi 0 – 4 tuổi, cho thấy tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên đã giảm.

Về cơ cấu dân số theo độ tuổi:

 • Giống nhau: Đều có cơ cấu dân số trẻ, tỉ lệ dân số dưới và trong độ tuổi lao động cao, tỉ lệ dân số trên độ tuổi lao động thấp.
 • Khác nhau: So với tháp dân số năm 1989, tháp dân số nắm 1999 có tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động và trên lao động nhiều hơn, tỉ lệ dân số dưới độ tuổi lao động ít hơn.

Về tỉ lệ dân số phụ thuộc:

 • Giống nhau: Cả hai tháp dân số đều có tỉ lệ dân số phụ thuộc lớn (ở tháp dân số năm 1989 là 46,2%, ở tháp dân số năm 1999 là 41,6%).
 • Khác nhau: tỉ lệ dân số phụ thuộc ở tháp dân số 1999 ít hơn ở tháp dân số 1989.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 18 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 
 • Nhat nheo

  (?) : Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta có thuận lợi và khó khăn gì cho phát triển kinh tế - xã hội? Chúng ta cần phải có những biện pháp nào để từng bước khăc phục những khó khăn này ?

  GIÚP MÌNH VỚI . CHÚ Ý KHÔNG COP MẠNG :D

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Duy Quang

  Phân tích và so sánh tháp dân số năm 1989 và năm 1999 (Địa lý 9)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời

 

YOMEDIA