YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 SGK Địa lý 9

Giải bài 2 sách GK Địa lớp 9

Vẽ biểu đồ cơ cấu kinh tế. Phân tích sự biến động trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Nội dung

1996

1997

1998

Nông lâm thuỷ sản

Công nghiệp - xây dựng

Dịch vụ

10,34

33,57

56,09

9,7

35,31

54,99

8,9

37,6

53,5

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Biểu đồ Cơ cấu GDP các ngành kinh tế TP Đà Nẵng

(Biểu đồ Cơ cấu GDP các ngành kinh tế TP Đà Nẵng)

  • Phân tích biến động của cơ cấu kinh tế.
    • Dịch vụ: Tỷ trọng GDP (1996-1998) giảm 2,59 là do
    • Sự biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, nhất
    • Chuyển đổi cơ cấu các ngành kinh tế chưa thích ứng kịp với tốc tăng trưởng kinh tế của vùng và cả nước.
    • Dịch vụ luôn chiếm trên 50 % tỷ trọng GDP trong cơ cấu kinh tế địa phương.

-- Mod Địa Lý 9 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 SGK Địa lý 9 HAY thì click chia sẻ 

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON