ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 117 SBT Địa lí 7

Giải bài 2 tr 117 sách BT Địa lớp 7

Quan sát hình 53.1 - Biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và sơ đồ thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu, tr. 159 SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa theo gợi ý cụ thể sau:

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng 1: ...

+ Nhiệt độ tháng 7: ...

+ Biên độ nhiệt: ...

-  Về lượng mưa:

+ Các tháng mưa nhiều: ...

+ Các tháng mưa ít: ...

+ Nhận xét về chế dộ mưa: ...

-  Kết luận chung: 

Trạm A thuộc kiểu khí hậu ...

b)   Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ: 

-  Về lượng mưa:

-  Kết luận chung:

c)   Nhận xét trạm c

-  Về nhiệt độ:

-  về lượng mưa:

-  Kết luận chung, trạm c thuộc kiểu khí hậu 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

a) Nhận xét trạm A

-  Về nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng 1: -5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7: 18 độ C

+ Biên độ nhiệt: 23 độ C

-  Về lượng mưa:

+ Các tháng mưa nhiều: tháng 5 đến tháng 8

+ Các tháng mưa ít: tháng 9 đến tháng 4 năm sau

+ Nhận xét về chế độ mưa: mưa nhiều vào mùa hạ

-  Kết luận chung: Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm A thuộc kiểu khí hậu Ôn đới lục địa

b) Nhận xét trạm B

-  Về nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng 1: 7 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7: 20 độ C

+ Biên độ nhiệt: 13 độ C

-  Về lượng mưa:

+ Các tháng mưa nhiều: tháng 9 đến tháng 1 năm sau

+ Các tháng mưa ít : tháng 2 đến tháng 8

+ Nhận xét về chế độ mưa : mưa nhiều vào mùa thu đông

-  Kết luận chung : Mùa đông ấm và mua nhiều, mùa hạ nóng

Trạm B thuộc kiểu khí hậu Địa trung hải

c) Nhận xét trạm C

-  Về nhiệt độ:

+ Nhiệt độ tháng 1: 5 độ C

+ Nhiệt độ tháng 7: 17 độ C

+ Biên độ nhiệt: 12 độ C

-  Về lượng mưa:

+ Các tháng mưa nhiều: tháng 8 đến tháng 5 năm sau

+ Các tháng mưa ít: tháng 6 đến tháng 7 

+ Nhận xét về chế độ mưa: mưa quanh năm

-  Kết luận chung: Mùa đông lạnh, mùa hạ nóng và mưa nhiều.

Trạm C thuộc kiểu khí hậu Ôn đới hải dương

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 117 SBT Địa lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1