ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 7

Quan sát biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa và kí hiệu thảm thực vật ở một số vùng của châu Âu dưới đây kết hợp với nội dung SGK, em hãy nêu nhận xét về nhiệt độ và lượng mưa, từ đó rút ra kết luận về kiểu khí hậu của từng biểu đồ. 

VDO.AI

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

 
 

- Trạm A:

+ Nhiệt độ: Mùa đông ấm (7o vào tháng 1), mùa hạ mát (17o vào tháng 7)

+ Lượng mưa: Mưa quanh năm, lượng mưa tương đối lớn, trung bình năm đạt 820mm.

+ Thảm thực vật: Rừng lá rộng

=> Trạm A thuộc kiểu khí hậu ôn đới hải dương

- Trạm B:

+ Nhiệt độ: Mùa đông lạnh (-7o vào tháng 1), mùa hè nóng (20o vào tháng 7)

+ Lượng mưa: tương đối thấp, trung bình năm 443mm, mưa nhiều vào mùa hè

+ Thảm thực vật: Rừng lá kim

=> Trạm B thuộc kiểu khí hậu ôn đới lục địa

- Trạm C:

+ Nhiệt độ: mùa đông ấm (10o vào tháng 1), mùa hà nóng (25o vào tháng 7)

+ Lượng mưa: tương đối nhiều, trung bình năm đạt 71mm, mưa nhiều vào thu đông

+ Thảm thực vật: cây bụi lá cứng

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 46 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1