ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 7

Giải bài 1 tr 92 sách GK Địa lớp 7

Trình bày và giải thích sự phân bố dân cư ở châu Phi.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Dân số châu Phi phân bố rất chênh lệch

  • Dưới 2 người/km2: gồm hoang mạc Xa-ha-ra, hoang mạc Na-míp và hoang mạc Ca-la-ha-ri; điều kiện sinh sống khó khăn, dân cư chỉ sống trong các ốc đảo, các đô thị rất ít, quy mô lại nhỏ.
  • Từ 2 đến 20 người/km2: gồm miền núi Át-lát và đại bộ phận lãnh thổ vùng Trung và Đông Phi ; môi trường xa van, tập trung thành phố từ 1 đến 5 triệu dân.
  • Từ 21 đến 50 người/km2: vùng ven vịnh Ghi-nê, lưu vực sông Ni- giê, quanh hồ Vích-to-ri-a; môi trường xích đạo ẩm, lượng mưa khá lớn, có nhiều thành phố trên 5 triệu dân.
  • Trên 50 người/km2: vùng ven sông Nin, đây là vùng châu thổ phì nhiêu.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 92 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON