YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào lược đồ “Mật độ dân số và các đô thị lớn ở châu Phi”, em hãy:

Trình bày sự phân bố dân cư của châu Phi theo dàn ý sau:

Nơi dân sống đúc nhất

Nơi dân thưa thớt

Nơi rất ít người sinh sống

Nêu tên các đô thị lớn

Đô thị trên 8 triệu người

Đô thị từ 3 đến 5 triệu người 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Sự phân bố dân cư của châu Phi:

Nơi dân sống đúc nhất: dọc 2 bên bờ hạ lưu sông Nin, bờ phía Tây Bắc vịnh Ghi-nê, Nam Phi, hạ lưu sông Dăm-be-di, trung tâm đảo Mađagaxca,...

Nơi dân thưa thớt: phía Nam hoang mạc Xa-ha-ra và Trung Phi.

Nơi rất ít người sinh sống: hoang mạc Xa-ha-ra, bồn địa Ca-la-ha-ri,...

Nêu tên các đô thị lớn

Đô thị trên 8 triệu người: Lagôt, Cairô.

Đô thị từ 3 đến 5 triệu người: Caxablanca, Angiê, Alêcxanđria, Gidơ, Khactum, Kinsaxa, Giôhanexbua, Kêptao.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 24 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF