ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7

Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7

Dựa vào số liệu trên lược đồ, hãy điền tiếp vào bảng dưới đây: 5 nước thải nhiều khí điôxít cacbon (CO2), 5 nước có lượng khí thải bình quân đầu người cao nhất ở đới ôn hòa.

STT Tên nước Lượng khí thải (Triệu tấn)
1 ............ ............
2 ............ ............
3 ............ ............
4 ............ ............
5 ............ ............
STT Tên nước Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người)
1 ............ ............
2 ............ ............
3 ............ ............
4 ............ ............
5 ............ ............
ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

STT Tên nước Lượng khí thải (Triệu tấn)
1 Hoa Kì 5 228
2 Trung Quốc 3 006
3 Liên Bang Nga 1 547
4 Nhật Bản 1 150
5 Liên Bang Đức 884

 

 
STT Tên nước Bình quân lượng khí thải theo đầu người (tấn/người)
1 Hoa Kì 19,88
2 Cannađa 15,9
3 Liên Bang Đức 10,83
4 Liên Bang Nga 10,44
5 Anh 9,64

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 16 Tập bản đồ Địa Lí 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF