ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 17 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Liên Bang Nga
  • B. Hoa Kì
  • C. Nhật Bản
  • D. Pháp
  • A. Khói bụi từ nhà máy, xe cộ
  • B. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội phát trển chưa đồng bộ 
  • C. Dân cư tập trung quá đông ở các đô thị 
  • D. Chất thải sinh hoạt từ các khu dân cư
   
   
  • A. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật
  • B. Chất thải sinh hoạt
  • C. Hoá chất thải ra từ các nhà máy
  • D. Dàu loang ra biển
  • A. Làm chết cây cối
  • B. Ăn mòn các công trình xây dựng
  • C. Gây các bệnh về hô hấp
  • D. Đóng băng có dòng sông
  • A. Giảm quá trình đô thị hoá quá mức
  • B. Cắt giảm lượng khí thải giảm gây ô nhiễm
  • C. Cắt giảm lượng phương tiện giao thông
  • D. Cắt giảm sử dụng năng lượng nguyên tử
 

 

 

YOMEDIA
1=>1