YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Năng xuất các đại điền trang thấp do: 

  • A. Sản xuất theo lối quang canh
  • B. Sản xuất theo lối chuyên canh
  • C. Thiếu lao động canh tác
  • D. Đất đai kém màu mỡ, dễ bạc màu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22358

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON