YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Trong tổng dân số Trung và Nam Mĩ các đại điền chủ chiếm bao nhiêu % dân số?

  • A. Gần 20%
  • B. Gần 15%
  • C. Gần 5%
  • D. Gần 10%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 22357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON