YOMEDIA
NONE

Bài tập 7 trang 126 SBT Địa lí 12

Bài tập 7 trang 126 SBT Địa lí 12

Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng

A. phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.

B. nhập điện từ nước ngoài.

C. sử dụng điện nguyên tử.

D. sử dụng nguồn địa nhiệt. 

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng phát triển nguồn điện và mạng lưới điện.

Chọn A.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 126 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON