YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 65 SGK Địa lý 12

Giải bài 4 tr 65 sách GK Địa lớp 12

Hãy nêu các nhiệm vụ chủ yếu của Chiến lược quốc gia VC bảo vệ tài nguyên và môi trường?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết câu 4

  • Duy trì các hệ sinh thái và các quá trình sinh thái chủ yếu có ý nghĩa quyết định đến đời sống con người.
  • Đảm bảo sự giàu có của đất nước về vốn gen các loài nuôi trồng cũng như các loài hoang dại, có liên quan đến lợi ích lâu dài của nhân dân Việt Nam và của cá nhân loại.
  • Đảm bảo việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên, điều khiển việc sử dụng trong giới hạn có thể hồi phục được.
  • Đảm bảo chất lượng môi trường phù hợp với yêu cầu về đời sống con người.
  • Phấn đấu đạt tới trạng thái ổn định dân số ở mức cân bằng với khả năng sử dụng hợp lí các tài nguyên tự nhiên.
  • Ngăn ngừa ô nhiễm môi trường, kiểm soát và cải tạo môi trường.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 65 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON