YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 58 Tập bản đồ Địa Lí 12

Bài tập 4 trang 58 Tập bản đồ Địa Lí 12

Cho bảng số liệu, tính tỉ lệ % so với cả nước và điền tiếp vào bảng sau:

Số lượng trâu của vùng và của cả nước (nghìn con)

Năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả nước % so với cả nước
2000 1.626 2.897  
2008 1.689 2.898   

- Hãy nhận xét số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước năm 2000 và năm 2008.

- Giải thích vì sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại chiếm quá nửa số lượng trâu của cả nước. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Số lượng trâu của vùng và của cả nước (nghìn con)

Năm Trung du và miền núi Bắc Bộ Cả nước % so với cả nước
2000 1.626 2.897 56,1%
2008 1.689 2.898 58,3%

Nhận xét số lượng trâu của Trung du và miền núi Bắc Bộ so với cả nước năm 2000 và năm 2008.

- Số lượng trâu luôn chiếm trên 50% của cả nước: năm 2000 là 56,1% và năm 2008 tăng lên 58,3%.

Giải thích vì sao Trung du và miền núi Bắc Bộ lại chiếm quá nửa số lượng trâu của cả nước.

- Vùng có điều kiện sinh thái và tự nhiên phù hợp cho sự phát triển đàn trâu: khí hậu lạnh, địa hình đồi núi với nhiều đồng cỏ thuận lợi chăn thả trâu.

- Người dân có kinh nghiệm chăn thả gia súc, nhu cầu về sức kéo lớn.

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 58 Tập bản đồ Địa Lí 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON