YOMEDIA
NONE

Bài tập 1 trang 200 SGK Địa lý 12

Giải bài 1 tr 200 sách GK Địa lớp 12

Tại sao nước ta phải hình thành các vùng kinh tế trọng điểm?

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết câu 1

Vì: các vùng kinh tế trọng điểm là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (nơi hội tụ đầy đủ các thế mạnh, tập trung tiềm lực kinh tế và hấp dẫn các Nhà đầu tư; tạo ra tốc độ phát triển nhanh cho cả nước và có thể hỗ trợ cho các vùng khác; thu hút các ngành mới về công nghiệp và dịch vụ để từ đó nhân rộng ra toàn quốc).

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 200 SGK Địa lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON