Trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 43 Các vùng kinh tế trọng điểm

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 12 Bài 43 về Các vùng kinh tế trọng điểm online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

  • A. Có thế mạnh lâu dài, mang lại hiệu quả kinh tế cao và có tác động đến sự phát triển của các ngành kinh tế khác
  • B. Hội tụ đầy đủ nhất các điều kiện phát triển và có ý nghĩa quyết định đối với nền kinh tế của các nước
  • C. Khai thác tốt nhất các nguồn lực tự nhiên và kinh tế - xã hội, đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đồng thời giải quyết tốt các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường
  • D. Đã nâng cao hiệu quả khai thác lãnh thổ rất tốt trên cơ sở đẩy mạnh đầu tư vốn, khoa học công nghệ
  • A. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam
  • B. Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Trị
  • C. Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
  • D. Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định
  • A. Khánh Hoà
  • B. Ninh Thuận
  • C. Bình Định
  • D. Phú Yên 
  • A. 64,9% 
  • B. 55,6%      
  • C. 60%     
  • D. 66,9% 
  • A. Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc có diện tích gần 15,3 nghìn km² 
  • B. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung gồm 4 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
  • C. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm 8 tỉnh , thành phố trực thuộc Trung ương 
  • D. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam gồm các tỉnh chủ yếu thuộc Đông Nam Bộ