ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 1 trang 104 SBT Địa lí 12

Bài tập 1 trang 104 SBT Địa lí 12

Quan sát lược đồ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ dưới đây, hãy điền:

- Tên các tỉnh được đánh số trong lược đồ:

- Tên các vùng tiếp giáp trong lược đồ:

+ Vùng A:

+ Vùng B: 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

 
 

- Tên các tỉnh được đánh dấu trong lược đồ:

1. Lào Cai                                           7. Thái Nguyên 

2. Hà Giang                                        8. Bắc Cạn

3. Cao Bằng                                        9. Tuyên Quang  

4. Lạng Sơn                                        10. Yên Bái

5. Quảng Ninh                                     11. Phú Thọ

6. Bắc Giang                                        12. Hòa Bình

13. Sơn La                                           14. Điện Biên      

15. Lai châu

- Tên các vùng tiếp giáp trên lược đồ:

+ Vùng A: Đồng bằng sông Hồng.

+ Vùng B: Bắc Trung Bộ.

 

 

-- Mod Địa Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 104 SBT Địa lí 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1