ADMICRO
UREKA

Bài tập 2 trang 62 SGK Địa lý 10

Giải bài 2 tr 62 sách GK Địa lớp 10

Dựa vào các hình 16.1. 16.2. 16.3, hãy nhận xét vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường như thế nào? Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều kém như thế nào?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

  • Vị trí của Mặt Trăng so với Trái ĐấtMặt Trời ở các ngày triều cường Mặt Trăng nằm thẳng hàng với Mặt Trời và Trái Đất.
  • Vị trí của Mặt Trăng so với Trái Đất và Mặt Trời ở các ngày triều cường kém: Mặt Trăng nằm vuông góc với Trái Đất và Mặt Trời.

-- Mod Địa Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 62 SGK Địa lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON