ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 16 Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài tập trắc nghiệm Địa lý 10 Bài 16 về Sóng. Thủy triều. Dòng biển online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. Hình thức dao động của nước biển theo chiều thẳng đứng.
  • B. Sự chuyển động của nước biển từ ngoai khơi xô vào bờ.
  • C. Hình thức dao động của nước biển theo chiều ngang.
  • D. Sự di chuyển của các biển theo các hướng khác nhau
  • A. Các dòng biển.
  • B. Gió thổi.
  • C. Động đất, núi lửa 
  • D. Hoạt động của tàu bè, khai thác dầu ngoai khơi, ...
   
   
  • A. Sức hút của thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của mặt trời.
  • B. Sức hút của mặt trời và mặt trăng ,trong đó sức hút của mặt trười là chủ yếu.
  • C. Sức hút của mặt trời và mặt trăng, trong đó sứ hút của mặt trăng là chủ yếu. 
    
  • D. Sức hút của các thiên thể trong hệ mặt trời, chủ yếu là sức hút của các hành tinh.
  • A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 120o.
  • B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 45o.
  • C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 90o
  • D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.
  • A. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 120o.
  • B. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thanh một góc 45o.
  • C. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo thành một góc 90o
  • D. Mặt Trăng, Trái Đất, Mặt Trời tạo nằm thẳng hàng.
  • A. Trăng tròn và không trăng.
  • B. Trăng tròn và trăng khuyết.
  • C. Trăng khuyết và không trăng.  
    
  • D. Trăng khuyết.
  • A. Chuyển động tự quay của trái đất.
  • B. Sự khác biệt về nhiệt độ và tỉ trọng của các lớp nước trong đại dương.
  • C. Sức hút của Mặt Trời và Mặt Trăng. 
  • D. Tác động của các loại gió thổi thường xuyên ở những vĩ độ thấp và trung binh.
  • A. Có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
  • B. Có nhiệt độ nước cao hơn 0oC.
  • C. Có nhiệt độ nước cao hơn 30oC. 
  • D. Chảy vào mùa hạ.
  • A. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của các dòng biển nóng.
  • B. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
  • C. Có nhiệt độ nước thấp hơn 0oC. 
  • D. Chảy vào mùa đông.
  • A. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển nóng, ven bờ Đông là dòng biển lạnh.
  • B. Các dòng biển chảy ven bờ Tây các lục địa là dòng biển lạnh, ven bờ Đông là dòng biển nóng.
  • C. Các dòng biển ở bán cầu Bắc và bán cầu Nam có đặc điểm và hướng chảy trái ngược nhau. 
  • D. Ở Bắc Ấn Độ Dương, các dòng biển có đặc điểm và hướng chảy thay đổi theo mùa.
 

 

YOMEDIA
1=>1