Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Lịch sử 9 năm học 2016-2017

90 phút 17 câu 374 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (17 câu):