Đề kiểm tra 1 tiết chương Dao động cơ Vật lý 12

45 phút 30 câu 79 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (30 câu):