ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 85 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 3 trang 85 Công nghệ 7

Giống vật nuôi có vai trò như thế nào trong chăn nuôi.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

- Vai trò của giống vật nuôi:

       + Quyết định đến năng suất chăn nuôi.

       + Quyết định đến chất lượng sản phẩm chăn nuôi.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 85 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1