ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 3 trang 46 SGK Công nghệ 7

Giải Câu 3 trang 46 Công nghệ 7

Em hãy nên các cách bón thúc phân cho cây có kỹ thuật bón thúc?

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

Ta bón thúc bằng phân hữu cơ và phân hóa học theo cách sau: Đầu tiên bón phân, sau đó làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất để cây dễ dàng hấp thụ được.

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 46 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1