YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 15 SGK Công nghệ 7

Giải bài 2 tr 15 sách GK CN lớp 7

Người ta thường dùng những biện pháp nào để cải tạo đất?

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

Biện pháp cải tạo đất Mục đích Áp dụng cho đất

Cày sâu, bừa kĩ; kết hợp bón phân hữu cơ

Làm ruộng bậc thang

Trồng xen cây nông nghiệp giữa các băng cây phân xanh

Cày nông, bừa sục, giữ nước liên tục, thay nước thường xuyên

Bón vôi

Tăng  bề dày lớp đất trồng

Hạn chế xói mòn

Tăng độ che phủ đất, hạn chế xói mòn, rửa trôi

Rửa phèn

Giảm độ chua của đất

Đất xám bạc màu

Đất đồi dốc

Đất dốc và các vùng đất để cải tạo

Đất phèn

Đất chua

 

-- Mod Công Nghệ 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 15 SGK Công nghệ 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON