ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 Thực hành Tranzito

Bài tập trắc nghiệm Công nghệ 12 Bài 6 về Thực hành Tranzito online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiệm (6 câu):

  • A. Một lớp tiếp giáp P – N, có hai cực là: anôt (A) và catôt (K).
  • B. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: anôt (A), catôt (K) và điều khiển (G)
  • C. Hai lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)
  • D. Ba lớp tiếp giáp P – N, có ba cực là: bazơ (B), colectơ (C) và emitơ (E)
  • A. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • B. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực ngược và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • C. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE > 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
  • D. Các cực bazơ (B), emitơ (E) được phân cực thuận và điện áp UCE < 0 (với UCE là điện áp giữa hai cực colectơ (C), emitơ (E))
   
   
  • A. Tranzito PNP và Tranzito NPN
  • B. Tranzito PPN và Tranzito NNP
  • C. Tranzito PNN và Tranzito NPP
  • D. Tranzito PPP và Tranzito NNN
  • A. Tranzito loại NPN
  • B. Tranzito loại PNP
  • C. Tranzito loại NNP
  • D. Tranzito loại PPN
  • A. Tranzito loại NPN
  • B. Tranzito loại PNP
  • C. Tranzito loại NNP
  • D. Tranzito loại PPN
  • A. Cho dòng điện đi từ cực C sang cực E
  • B. Cho dòng điện đi từ cực E sang cực C
  • C. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực C
  • D. Cho dòng điện đi từ cực B sang cực E
 

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)