YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 10 trang 116 SGK Công nghệ 12

Giải Câu 10 trang 116 Công nghệ 12

Làm thế nào để có thể truyền âm thanh đi xa được? Muốn thu tín hiệu âm thanh của các đài phát thanh phải theo nguyên lí nào?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 10

 • Để có thể truyền âm thanh đi xa, ta sử dụng máy phát.

 • Muốn thu tín hiệu âm thanh của các đài phát thanh phải theo nguyên lí của máy thu thanh: Đầu tiên tách sóng thành một chiều, sau đó loại bỏ sóng cao tần và giữ lại sóng âm tần.

-- Mod Công Nghệ 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 10 trang 116 SGK Công nghệ 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lê Viết Khánh

  A. Tín hiệu hồi tiếp đồng pha với tín hiệu vào 

  B. Tín hiệu hồi tiếp ngược pha với tín hiệu vào
  C. Tín hiệu hồi tiếp lệch pha với tín hiệu vào
  D. Tín hiệu hồi tiếp được trừ với tín hiệu vào

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Hồi tiếp là:

  bởi hi hi 27/06/2021

  A. Lấy một phần năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào

  B. Lấy một phần năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra
  C. Lấy năng lượng ngõ ra đưa về ngõ vào
  D. Lấy năng lượng ngõ vào đưa về ngõ ra

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Ngoc Nga

  A. 40 dB / decade 

  B. 20 dB / decade
  C. 60 dB / decade
  D. 10 dB / decade

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Phung Hung

  A. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 1

  B. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 1
  C. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi đơn vị
  D. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi đơn vị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Chai Chai

  BW -3dB là:

  bởi Chai Chai 27/06/2021

  A. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi giữa dải

  B. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi giữa dải
  C. Dãi tần số mà độ lợi lớn hơn 0.707 độ lợi đơn vị
  D. Dãi tần số mà độ lợi nhỏ hơn 0.707 độ lợi đơn vị

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Quá

  A. 20lg(Iout / Iin)

  B. 20lg(Vout/ Vin)  
  C. 10lg(Pout / Pin)
  D. 10lg(Vout/ Vin)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF