YOMEDIA

Bài tập 2 trang 169 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 2 trang 169 Công nghệ 10

Trình bày nội dung kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 2

Nội dung của kế hoạch kinh doanh cơ bản tập trung trả lời 5 câu hỏi sau:

- Bán hàng như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch bán hàng.

- Sản xuất như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất.

- Hàng hóa sẽ được nhập như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch mua hàng.

- Việc chi tiêu trong doanh nghiệp như thế nào? Từ đó xây dựng kế hoạch tài chính.

- Nên sử dụng lao động ra sao? Từ đó xây dựng kế hoạch lao động.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 169 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA