ADMICRO
UREKA

Bài tập 1 trang 169 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 1 trang 169 Công nghệ 10

Hãy nêu những căn cứ lập kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp. Căn cứ nào là quan trọng nhất? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 1

- Kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên các căn cứ sau:

    + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu thị trường.

    + Kế hoạch kinh doanh phải không vi phạm pháp luật hiện hành.

    + Kế hoạch kinh doanh phải không vượt quá khả năng của doanh nghiệp về vốn, nhân lực, kĩ thuật.

    + Kế hoạch kinh doanh phải phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

- Căn cứ nhu cầu thi trường là quan trọng nhất. Vì trong kinh doanh có nguyên tắc bán cái thi trường cần. Tuy nhiên cần chú ý là phải kinh doanh trong sự cho phép của pháp luật.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 169 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON