ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 4 trang 169 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 4 trang 169 Công nghệ 10

Nêu cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

 
 

Cách xác định kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp:

- Đầu tiên lập kế hoạch kinh doanh dựa trên nhu cần thị trường, pháp luật hiện hành, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, khả năng của doanh nghiệp.

- Lập kế hoạch kinh doanh dựa trên 5 phương diện: kế hoạch bán hàng, kế hoạch sản xuất, kế hoạch mua hàng, kế hoạch tài chính, kế hoạch lao động.

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 169 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1