ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Bài tập 3 trang 169 SGK Công nghệ 10

Giải Câu 3 trang 169 Công nghệ 10

Nêu phương pháp xác định kế hoạch bán và mua hàng hóa của doanh nghiệp.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

 
 

- Kế hoạch bán hàng xác định dựa trên nhu cầu thị trường được thể hiện bằng các hợp đồng của khách hàng.

- Kế hoạch bán hàng được tính bằng mức bán hàng thực tế trong một khoảng thời gian (tháng, quý, năm) và có xét thêm các yếu tố tăng giảm lượng hàng hóa bán ra.

- Kế hoạch mua hàng được xác định dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp. Kế hoạch mua hàng tính bằng mức bán kế hoạch và có xét thêm nhu cầu dự trữ hàng hóa.

 
 

 

-- Mod Công Nghệ 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 169 SGK Công nghệ 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1