YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Yếu tố nào dưới đây không làm ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học?

  • A. Nhiệt độ.  
  • B. Xúc tác.  
  • C. Nồng độ. 
  • D. Áp suất. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xúc tác không làm ảnh hưởng đến chuyển dịch cân bằng hóa học.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5001

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON