YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k)

  Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sua đây đúng?

  • A.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ

  • B.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

  • C.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng

  • D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng thuận tỏa nhiệt → ∆ H <0.

  Khi tăng nhiệt độ phản ứng → cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ phản ứng (∆H >0)

  → cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch → A sai.

  Giảm nồng độ O2 → cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ O2) → B đúng.

  Áp suất trước phản ứng > áp suất sau phản ứng → khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch về phía làm tăng áp suất (chuyển dịch theo chiều nghịch) → C sai.

  Giảm nồng độ SO3 → cân bằng chuyển dịch về phía làm tăng nồng độ SO3 → cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch → D sai. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF