YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k)

  Phản ứng thuận là phản ứng tỏa nhiệt. Phát biểu nào sua đây đúng?

  • A.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ

  • B.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ O2

  • C.

   Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi giảm áp suất hệ phản ứng

  • D. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi giảm nồng độ SO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phản ứng thuận tỏa nhiệt → ∆ H <0.

  Khi tăng nhiệt độ phản ứng → cân bằng chuyển dịch theo chiều làm giảm nhiệt độ phản ứng (∆H >0)

  → cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch → A sai.

  Giảm nồng độ O2 → cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận (chiều làm giảm nồng độ O2) → B đúng.

  Áp suất trước phản ứng > áp suất sau phản ứng → khi giảm áp suất cân bằng chuyển dịch về phía làm tăng áp suất (chuyển dịch theo chiều nghịch) → C sai.

  Giảm nồng độ SO3 → cân bằng chuyển dịch về phía làm tăng nồng độ SO3 → cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch → D sai. 

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 115781

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON