YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng: 2A(k) + B(k) \(\leftrightarrow\) C(k) biết rằng ở 1500C và 2000C, tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 lần lượt là d1 và d2, biết d2 < d1. Nhận xét nào sau đây đúng:

  • A. Cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng áp suất
  • B. Tăng nồng độ chất B, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch
  • C. Phản ứng thuận thu nhiệt
  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có d21 ⇒ M21. Mà khối lượng không đổi (trong bình kín)

  ⇒ n2 > n1

  ⇒ Khi tăng nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều tăng số mol khí (chiều nghịch)

  ⇒ Phản ứng thuận tỏa nhiệt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5005

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF