AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong bình kín có hệ cân bằng hóa học sau:

  CO2 (k) + H2 (k)  CO (k) + H2O (k); ∆H > 0

  Xét các tác động sau đến hệ cân bằng:

  (a) tăng nhiệt độ (b) thêm một lượng hơi nước
  (c) giảm áp suất chung của hệ (d) dùng chất xúc tác
  (e) thêm một lượng CO2  

  Trong những tác động trên, tác động làm hệ cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận là:

  • A. (a), (e).
  • B. (b), (c), (d).
  • C. (d), (e).
  • D. (a), (c), (e).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  CO2 (k) + H2 (k) \(\rightleftarrows\) CO (k) + H2O (k); ∆H > 0
  Phản ứng theo chiều thuận là thu nhiệt.
  Để cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận.
  ⇒ a; e.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>