YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các cân bằng hóa học sau:

  (1) N2(k) + 3H2(k) ⇔ 2NH3(k).                            

  (2) H2(k) + I2(k) ⇔ 2HI(k)

  (3) 2SO2(k) + O2(k) ⇔ 2SO3(k)                         

  (4) N2(k) + O2(k) ⇔ 2NO(k)

  Khi thay đổi áp suất cân bằng hóa học nào không bị chuyển dịch?

  • A. 2 và 4.
  • B. 1 và 4. 
  • C. 1 và 2. 
  • D. 2 và 3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Các cân bằng nếu có số mol các chất khí hai về bằng nhau thì không chịu ảnh hưởng của sự thay đổi áp suất toàn hệ.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5002

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON