YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho cân bằng hóa học: 2SO2 (k) + O2 (k) ⇌ 2SO3 (k)

  Khi tăng nhiệt độ thì tỉ khối của hỗn hợp khí so với H2 giảm đi. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về cân bằng hóa học này?

  • A.

   Phản ứng thuận thu nhiệt, cân bằng dịch chuyển theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

  • B.

   Phản ứng nghịch tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

  • C.

   Phản ứng nghịch thu nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng nhiệt độ.

  • D. Phản ứng thuận tỏa nhiệt, cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch khi tăng nhiệt độ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tỉ khối so với H2 giảm → M trung bình giảm đi → ∑ số mol khí tăng lên → cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch.

  Khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo hướng thu nhiệt → khi tăng nhiệt độ cân bằng chuyển dịch theo chiều nghịch( ∆H >0)

  Vậy chiều thuận của phản ứng là chiều tỏa nhiệt ∆H < 0

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115778

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF